◄◄  ◄  ►►  ► 
KWIECIEń 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zaczęło się od HUTY „LAURA”…

W dziejach siemianowickiego przemysłu rok 1836 wiąże się z powstaniem huty żelaza. Nieistniejąca już dziś „Żywicielka”, jak zwykli o niej mówić siemianowiczanie (nie tylko hutnicy), na trwałe zapisała się w historii miasta. I właśnie dlatego, że pozostało po niej smutne gruzowisko, trzeba nieustannie przypominać jej zasługi i rolę jaką odegrała w rozwoju Siemianowic.

9 kwietnia 1836 roku Hugo Hencel von Donnersmarck zawarł umowę z braćmi Jerzym Murycym i Karolem Danielem Oppenfeldami, bankierami z Berlina. Obie strony miały po połowie ponosić koszty budowy zakładu i w tym samym stosunku dzielić się zyskami.
4 maja 1836 roku przystąpiono do wytyczania terenu pod zabudowę huty. 8 września 1836 roku, po wykonaniu dołów pod fundamenty, nastąpiło uroczyste położenie kamienia węgielnego.
Kontrakt spółki obowiązywał przez 22 lata. 1 lipca 1858 roku Hugo Hencel von Donnersmarck stał się wyłącznym właścicielem huty, której imię „Laura” nadano na cześć małżonki hrabiego.
Budową huty kierował hutmistrz Naglo z Gliwic, a od 1837 roku mistrz pudlingarski Nottebohm i inżynier John Tablot – obaj sprowadzeni z Anglii. W 1839 roku rozpoczęto produkcję.
Pierwszym dyrektorem w latch 1838-1864 był Naglo. Następnie funkcję tę pełnili: Richter (1864-1870), Wehowski (kilka miesięcy) oraz le Hanne (1870-1871), ponownie Wehowski (1871-1876), Jüttner (1876-1884), Bὅhm (1884-1894) i od 1894 May. Wszyscy dyrektorzy zostali uczczeni ulicami swego imienia.
Przy hucie zaczęło powstawać osiedle robotnicze, dając początek samodzielnej gminie zwanej Laurahütte (Huta Laura). W 1924 roku połączono Siemianowice z Hutą Laurą, tworząc gminę Siemianowice-Huta Laura, natomiast 7 lutego 1927 roku na mocy uchwały Sejmu Śląskiego gminę tę przemianowano na Siemianowice Śląskie.
 
Warto zapoznać się z pozycjami:
- Derus M.: Z dziejów przemysłu Siemianowic Śląskich, 2012
- Halor A.: Przewodnik siemianowicki: wędrówki po mieście i okolicy, 2000
- Huta „Jedność”: fakty i ludzie – WYDAWNICTWO JUBILEUSZOWE, 1996
- Janeczek Z.: Od Sancovic do Siemianowic: szkice z dziejów miasta i okolic, 1993
- Koenig W.: Chronik von Siemianowitz, Laurahütte, Fannygrube und Georgshütte, 1902
-Księga pamiątkowa wydana w jednym egzemplarzu z okazji 50-lecia Huty „Laura”