◄◄  ◄  ►►  ► 
PAźDZIERNIK 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nabór na stanowisko

Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich Aleja Sportowców 3 ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista  ds. Kadr i Administracji

Zakres obowiązków w zakresie kadr:
1. prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej, w tym akt osobowych, monitorowanie urlopów, zwolnień lekarskich,  i inne;
2. ewidencja czasu pracy, w tym kontrola rozliczeń czasu pracy osób zatrudnionych;
3. ewidencja szkoleń bhp i badań lekarskich pracowników biblioteki;
4. przygotowywanie umów o pracę, cywilnoprawnych i innych;
5. organizacja szkoleń dla pracowników;
6. przygotowywanie raportów i statystyk, sprawozdań;
7. przygotowywanie regulaminów organizacyjnych i innych dokumentów formalnych;

Zakres obowiązków w zakresie administracji:
1. obsługa sekretariatu biblioteki;
2. zamówienia i kontakty z dostawcami;
3. nadzór nad infrastrukturą biblioteki, w tym  nadzór techniczny nad budynkami( filiami);
4. koordynowanie inwestycji  realizowanych przez Bibliotekę , w tym przygotowanie dokumentacji formalnej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;
5. przygotowanie i realizacja  zamówień dotyczących zakupu środków czystości, materiałów biurowych, sprzętów i inne;
6. prowadzenie rejestrów  i zarządzeń dyrektora biblioteki.
7. nadzór nad pracownikami gospodarczymi.

Wymagania
• wykształcenie wyższe,  minimum licencjat;
• minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku;
• dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
• znajomość pakietu Office, zwłaszcza Excel;
• biegła znajomość przepisów kadrowo-płacowych;
• terminowość i dokładność;

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• samodzielne stanowisko pracy;
• możliwość rozwoju zawodowego;
• przyjazne środowisko pracy;

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. kserokopie dyplomów  potwierdzających wykształcenie,
4. kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, jego okresie i zajmowanym stanowisku wystawione przez zakład pracy,
5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
6. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów  stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Regulamin naboru na wolne stanowisko + zgody

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie pisemnych aplikacji na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna Aleja Sportowców 3, 41-100 Siemianowice Śląskie lub składanie osobiście w sekretariacie biblioteki w terminie od dnia 04.10.2019 r. do dnia 18.10.2019 r. w godzinach 7.30 -15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja”
Biblioteka zastrzega sobie prawo rozpatrywania ofert dostarczonych lub przesłanych tylko w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja” w terminie od dnia 04.10.2019 r. do dnia 18.10.2019 r. w godzinach 7.30 do 15.30.
Uprzejmie informujemy, że po przeprowadzonym wyborze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, a informacja o wynikach naboru będzie upowszechniona w MBP oraz opublikowana w BIP Biblioteki.