◄◄  ◄  ►►  ► 
LISTOPAD 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Konkursy

Wygrana w krzyżówce bibliotecznej

Szanowni Państwo, rozwiązanie naszej krzyżówki bibliotecznej brzmiało: CIOTUNIA.
Nagrodę książkową zdobyła pani Katarzyna Topornicka. Gratulujemy !
Zapraszamy po odbiór nagrody do Wypożyczalni Centralnej (al. Sportowców 3) w godzinach otwarcia.

Regulamin krzyżówki


§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w krzyżówce bibliotecznej dostępnej
w Wypożyczalni Centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich.
2. Organizatorem Krzyżówki jest Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich (al. Sportowców 3)
3. Osoba biorąca udział w Krzyżówce wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
4. Nagrody przysługują uczestnikom z wyłączeniem:
-    pracowników i współpracowników organizatora
-    osób, które brały udział w tworzeniu krzyżówki
-    osób najbliższych wobec w/w

§ 2
Komisja
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Krzyżówki oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję. W skład Komisji wejdą trzy osoby.

§ 3
Zasady uczestnictwa w Krzyżówce
1. Udział w Krzyżówce polega na:
a) ułożeniu prawidłowego rozwiązania Krzyżówki oraz odgadnięciu hasła
b) dostarczeniu prawidłowego rozwiązania do siedziby MBP (al. Sportowców 3) w terminie określonym
w konkretnej krzyżówce.
2. Wśród Uczestników, którzy w terminie wyznaczonym przez Organizatora przyniosą osobiście do Wypożyczalni Centralnej prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki rozlosowane zostaną nagrody książkowe.
3. Wyłonienie zwycięzców będzie miało miejsce w siedzibie MBP do 3 dni po zakończeniu danej Krzyżówki.
4. Nazwiska laureatów zostaną podane do 3 dni od zakończenia krzyżówki na stronie bibliotecznej www.mbpsiemianowice.pl oraz na facebooku.

§ 4
Odbiór Nagród
Nagrody należy odbierać w siedzibie Miejskiej biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich, w Wypożyczalni Centralnej.

§ 5
Postanowienia Końcowe
1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Krzyżówki oraz wydania przyznanych nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy, a w przypadku Uczestników małoletnich ich przedstawiciele ustawowi, podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację nagród. Dane osobowe po ich wykorzystaniu zostaną niezwłocznie usunięte.
2. Regulamin Krzyżówki jest dostępny dla Uczestników Krzyżówki w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej (al. Sportowców 3) oraz na stronie internetowej www.mbpsiemianowice.pl oraz na facebooku.