◄◄  ◄  ►►  ► 
CZERWIEC 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Globalnie w Bibliotekach

Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich przystąpiła do programu „Globalnie w Bibliotekach” organizowanego przez Polską Akcję Humanitarną. Program ma na celu zaangażowanie społeczności bibliotek w dyskusje oraz refleksje nad kwestią pomocy humanitarnej. Przeprowadzone w ramach programu spotkania nie tylko pokazały ważne problemy z jakimi boryka się ludzkość, ale także uzmysłowiły nam, jak często w naszym myśleniu kierujemy się stereotypami.
W Oddziale dla Dzieci odbyły się zajęcia w oparciu o scenariusz „Żywność dla wszystkich”, który znajduje się na stronie internetowej Polskiej Akcji Humanitarnej. W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy Va ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siemianowicach Śląskich. Podczas spotkania poruszono kwestie przyczyn głodu na świecie oraz tego, czym różni się głód od niedożywienia ilościowego i jakościowego. Wspólnie z dziećmi omówiliśmy piramidę potrzeb i tego, jakie miejsce zajmuje tam zaspokojenie głodu. Podczas tak zwanej burzy mózgów uczniowie odpowiadali na pytanie z czym kojarzy im się żywność. Dzieci układały również puzzle, w których każdy obrazek przedstawiał sytuację dotyczą głodu i niedożywienia na świecie. Najmłodsi pracowali z mapą świata, śledząc rozmieszczenie upraw na kontynentach. Na zakończenie uczestnicy kolorowali plakaty, będące ilustracją zajęć. Zwieńczeniem spotkania były wspólne konkluzje oraz oglądanie zdjęć.
Spotkanie dla dorosłych zostało przeprowadzone w oparciu o film pod tytułem ”Niebezpieczeństwo jednej historii”, który dotyczył naszych nieuświadomionych stereotypów. Po przybliżeniu zebranym sylwetki bohaterki filmu oraz po krótkim seansie, rozmawialiśmy na temat odczuć, jakie nam towarzyszyły podczas projekcji oraz o tym, co każdy z nas rozumie pod pojęciem „jednej historii”. Po serii pytań i refleksji związanych z filmem, każdy z uczestników przytoczył przykład ze swojego życia, kiedy stał się ofiarą „jednej historii”, albo gdy ktoś dał się złapać w pułapkę „jednej historii”. Konkluzja na zakończenie była taka, że nie można opierać się tylko na jednym punkcie widzenia, na utartych stereotypach bardzo często powielanych przez nas samych lub przez środki masowego przekazu. Należy zawsze brać pod uwagę szerszy kontekst danej sprawy, spojrzeć inaczej, a wszystko po to, by poznać prawdę lub jak najbardziej zbliżyć się do niej.