◄◄  ◄  ►►  ► 
LIPIEC 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Powstania Śląskie – przekazem historycznym przyszłym pokoleniom

We wtorkowe przedpołudnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej miał miejsce wykład znanego siemianowickiego historyka – Wojciecha Kempy.
Tematem przewodnim spotkania był przebieg powstań na tle podstawowych problemów śląskich z lat 1918-1921. W trakcie wykładu można było się dowiedzieć, że powstania śląskie: pierwsze (1919r.), drugie (1920r.) i trzecie (1921r.), były walką Polaków mieszkających na Górnym Śląsku o wyzwolenie spod panowania niemieckiego i o zjednoczenie z powstałym w 1918 r. państwem polskim. Była to więc walka o wolność narodową. We wszystkich trzech powstaniach występowała tendencja społeczna, tj. – dążenie śląskich mas robotniczych do przekształcenia stosunków społecznych Górnego Śląska w duchu postępowym, a nawet rewolucyjnym. Obie te tendencje nadawały walce mas ludowych na Górnym Śląsku szczególnie duży rozmach. W walce o wolność narodową uczestniczyli prawie wszyscy śląscy Polacy, niezależnie od przekonań politycznych. Wspomniani zostali między innymi: Wojciech Korfanty, był jednym z ojców niepodległej Polski, Alfons Zgrzebniok – komendant powstań śląskich, Karol Gajdzik – powstaniec śląski i dowódca Pułku Piechoty w Królewskiej Hucie, jak również pradziadek naszego gościa Wojciecha Kempy – Euzebiusz Kempa, który dowodził kompanią w pułku Stanisława Mastalerza, a następnie pełnił funkcję oficera w II Oddziale Ekspozytury Grupy „Środek”.
Przygotowany przez Wojciecha Kempę wykład i prezentacja o powstaniach śląskich był lekcją historii oraz przekazywaniem prawdy o czynie powstańczym młodym pokoleniom.
Prelekcja była jedną z imprez, składających się na projekt „ Pod ręką z Niepodległą 1919-2019, dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.