◄◄  ◄  ►►  ► 
CZERWIEC 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Czytelnia Internetowa

Regulamin korzystania z Internetu
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Siemianowicach Śląskich


§1

1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w lokalach bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich.
2. Prawo do korzystania z Internetu mają wszyscy Użytkownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej. Użytkownik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu odwiedzin.
3. Stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu udostępnia się Użytkownikom na czas nieprzekraczający 1 godziny z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych Użytkowników oczekujących na dostęp do komputera.  
4. Pracownicy biblioteki na życzenie Użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji
za pośrednictwem Internetu oraz korzystania ze zbiorów multimedialnych. Użytkownik prowadzi poszukiwania samodzielnie.
5. Pracownicy biblioteki mają prawo do kontrolowania czynności wykonywanych przez Użytkownika na stanowisku komputerowym.
6. Korzystanie z sieci komputerowej i Internetu dozwolone jest wyłącznie w celach informacyjnych, edukacyjnych oraz dydaktycznych. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne
z prawem oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe.
7. Wydzielone stanowiska komputerowe mogą być wykorzystane do przeglądania programów użytkowych i zbiorów multimedialnych na nośnikach elektronicznych
8. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone
do komputera słuchawki.
9. Wyniki pracy można zapisywać na nośnikach informatycznych za zgodą Bibliotekarza lub wydrukować zgodnie
z obowiązującym Cennikiem usług.
10. Kończąc pracę przy komputerze, Użytkownik zobowiązany jest usunąć zapisane wcześniej przez siebie dane. Pozostawione przez Użytkownika dane zostaną usunięte.
11. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pliki i dokumenty na dysku lokalnym komputera oraz niewylogowanie się z kont internetowych Użytkowników tj.: poczty elektronicznej, konta bankowego, konta społecznościowego itp.
12. Podłączenie do sieci elektrycznej sprzętu komputerowego Użytkownika oraz korzystanie z usług komputerowych reguluje Cennik usług.
13. Użytkownikowi zabrania się:
• instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji systemu operacyjnego, zainstalowanego na dysku lokalnym komputera,
• używania własnych nośników danych i oprogramowania bez zgody Bibliotekarza
• włączania i wyłączania sprzętu komputerowego, rozłączania kabli zasilających, sieciowych itp. czynności,
• samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego,
• spożywania posiłków i picia napojów podczas pracy przy komputerze.
14. Użytkownik nie może wykorzystywać Internetu do:
• przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe,
• wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców,
• uruchamianie gier internetowych bez zgody Bibliotekarza,
• kopiowania na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością Biblioteki,
• zakładania własnych katalogów na dyskach bez zgody Bibliotekarza,
• łamania zabezpieczeń systemu.

§2

15. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody lub nadużycia popełnione podczas korzystania z udostępnionych mu programów użytkowych, zasobów Internetu, zbiorów multimedialnych i powierzonego sprzętu.
16. Wysokość odszkodowania odpowiada wartości zniszczonego sprzętu lub materiałów i ustalona jest w oparciu o aktualną cenę rynkową.
17. Bibliotekarz może odmówić Użytkownikowi dostępu do sprzętu komputerowego jeśli uzna, że wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w Regulaminie.
18. Użytkownik, niestosujący się do przepisów, może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze sprzętu komputerowego na podstawie decyzji podjętej przez Dyrektora Biblioteki.

Regulamin obowiązuje od dnia 17.09.2018 r.