◄◄  ◄  ►►  ► 
PAźDZIERNIK 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ogłoszenie praca dla biubliotekarza 2021

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich ogłasza nabór na stanowisko pracy młodszy bibliotekarz/bibliotekarz (w zależności od posiadanego stażu i doświadczenia w pracy)

1. Warunki pracy:
•    Wymiar etatu: 1 etat.
•    Umowa o pracę.
2. Miejsce pracy:
•    Sieć biblioteczna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich
3. Oferujemy:
•    Ciekawe środowisko pracy.
•    Możliwość rozwoju osobistego.
4. Wymagania niezbędne:
•    Wykształcenie wyższe (licencjat) lub średnie (preferowane bibliotekarskie).
•    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
•    Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
•    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
•    Dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i biurowych.
5. Wymagania dodatkowe:
•    Rozeznanie na rynku księgarskim.
•    Umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych.
•    Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania.
•    Znajomość obsługi programów graficznych, np. CANVA.
•    Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej.
•    Łatwość nawiązywania kontaktów.
•    Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki.
•    Kreatywność, innowacyjność oraz silna motywacja do pracy.
•    Wysoka kultura osobista, komunikatywność.
•    Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących.
•    Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.
•    Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
•    Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki.
•    Organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne.
•    Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.
•    Udzielanie informacji.
•    Dbałość o stan powierzonego mienia.
•    Współpraca z lokalnymi instytucjami.
•    Budowanie wizerunku otwartego miejsca aktywności dla mieszkańców
7. Wymagane dokumenty:
•    List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.
•   Życiorys (CV). List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”
•    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
•    Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach.
•    zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowiąca załącznik nr 1
•    oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów stanowiącą załącznik nr 2  

8. Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:
•    Wymagane dokumenty należy złożyć do 15 listopada 2021 r. osobiście w Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich, Aleja Sportowców 3, 41-100 Siemianowice Śląskie, pocztą na adres wymieniony powyżej (liczy się dzień wpływu do Biblioteki) lub mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
•    Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko bibliotekarza”.
•    Dokumenty, które wpłyną do biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi.
•    Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.