◄◄  ◄  ►►  ► 
PAźDZIERNIK 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sieć placówek

Informacja o zamiarze połączenia dwóch filii MBP w Siemianowicach Śląskich
Uprzejmie informujemy, że Rada Miasta Siemianowic Śląskich, uchwałą nr 287/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku, przyjęła informację o zamiarze połączenia Filii nr 1 i nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich.
Jak możemy przeczytać w wyżej wymienionej uchwale, działanie te jest uzasadnione w następujący sposób:
"Przesłanką do podjęcia decyzji o połączeniu dwóch Filii zlokalizowanych w Michałkowicach - Nr 1 i Nr 7 w jedną Filię Nr 1 jest racjonalizacja kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich. Powyższe rozwiązanie jest korzystne z uwagi na dotychczasową bliskość obu Filii bibliotecznych (obie w dzielnicy Michałkowice oddalone od siebie o ok. 1,4 km ). Przeprowadzona analiza stanu technicznego obu Filii wykazała ich niedoinwestowanie. Obydwie Filie nie były od dawna remontowane, a tam, gdzie remont został przeprowadzony, ograniczał się z reguły do malowania ścian i drobnych napraw. Podstawowe urządzenia eksploatacyjne w Filiach wymagają napraw bądź modernizacji. Ponadto Filia nr 1 nie poosiada centralnego ogrzewania a pomieszczenia ogrzewane są w okresie zimowym jedynie grzejnikami elektrycznymi. Inwestycja w piece akumulacyjne w tym budynku jest nieuzasadniona ekonomicznie."

Pełna treść uchwały znajduje się poniżej.

UCHWAŁA NR 287/2020


RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich z Filią Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich oraz ogłoszenia zamiaru wprowadzenia zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1479) Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:
§ 1. Ogłosić zamiar połączenia Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich mieszczącej się przy ul. Żeromskiego 13a z Filią Nr 7 mieszczącą się przy ul. Fojkisa 2.
§ 2. Ogłosić zamiar wprowadzenia zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich w części dotyczącej lokalizacji filii bibliotecznych.
§ 3. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie, w BIP Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz na stronach internetowych i siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej, a także w filiach,
których dotyczy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WYPOŻYCZALNIA, CZYTELNIA
poniedziałek     10.00 - 19.00
wtorek - piątek     9.00 - 19.00
sobota     9.00 - 15.00

ODDZIAŁ DLA DZIECI
poniedziałek - piątek     10.00 - 18.00
sobota     9.00 - 15.00

CZYTELNIA INTERNETOWA
poniedziałek     10.00 - 15.00
wtorek - piątek     11.00 - 18.00
Zapraszamy:

FILIA nr 4:
poniedziałek     12.00 - 15.00
wtorek - czwartek     13.00 - 17.00
piątek      14.00 - 18.00
 
FILIA nr 5:
poniedziałek     10.00 - 15.00
wtorek - piątek     11.00 - 17.30

Pozostałe FILIE
 
poniedziałek     10.00 - 15.00
wtorek - piątek     11.00 - 18.00

FILIA SZPITALNA od poniedziałku do piątku 11.00 - 15.00